Projekty

 » 

Projekty realizowane w 2017

 » Zakup obrazów i rysunków Simona Mondzaina

          „Zakup obrazów i rysunków Simona Mondzaina do kolekcji Muzeum w Chełmie”, z programu z zakresu dziedzictwa kulturowego, priorytet: Kolekcje muzealne 2017, dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Miasta Chełm.