Newsletter:
Wydawnictwa
Odwiedziny
Dzisiaj: 9
Cały czas: 1355

Aktualności

 » Zakup kolekcji obrazów Stanisławy Mąki

Muzeum, realizując zadanie pn. „Zakup kolekcji obrazów Stanisławy Mąki” powiększyło zbiory o wyjątkową kolekcję 18 obrazów, wybitnej artystki ludowej, pani Stanisławy Mąki z Rożdżałowa.

 

Artystka jest jedną z najbardziej cenionych współczesnych twórczyń ludowych ziemi chełmskiej. Na swoich obrazach doskonale utrwaliła życie codzienne swojej okolicy, 
ze szczególnym uwzględnieniem dawnych obrzędów i zwyczajów zapamiętanych z lat młodości. Stanowią one nieoceniony zapis etnograficzny dawnej chełmskiej wsi. Kolekcja, która znajdzie się z zbiorach Działu Etnografii ma zatem wyjątkową wartość zarówno ze względu na wysoki poziom artystyczny prac jak i na warstwę narracyjno-dokumentacyjną.

 

Zakup dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu własnego Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów Rozbudowa zbiorów muzealnych.