Przetargi i ogłoszenia » Archiwum 2011 » Przedsiębiorstwa Budowlane, Wykonawcy Robót Budowlanych

Przedsiębiorstwa Budowlane, Wykonawcy Robót Budowlanych

sygnatura: MC.NAG.212-1/11


streszczenie: Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie naprawy ścian i sufitów z przemalowaniem 3 pomieszczeń piwnicznych w budynku muzeum położonego w Chełmie przy ul. Lubelskiej 57. Zakres prac do wykonania: Pomieszczenie 1 Skucie odpadającego tynku ze ścian wraz z demontażem siatki stalowej, odgrzybienie, ścian, położenie nowej siatki stalowej z uzupełnieniem brakujących tynków. Zeskrobanie z pozostałych ścian i sufitu starej farby oraz wywiezienie gruzu. Wykonanie obudowy rury kanalizacyjnej płytą gipsowo-kartonową. Naprawa tynków wewnętrznych z malowaniem ścian i sufitów. Materiały wykonawcy. Pomieszczenie 2 i 3 Skucie tynków z murów ścian z ewentualnym demontażem siatki stalowej odsłaniając cegłę, zlikwidowanie wystających rur wodociągowych, odgrzybienie i zabezpieczenie spoin przed wilgocią, zeskrobanie starej farby z sufitów, wywiezienie gruzu. Naprawa tynków wewnętrznych na sufitach (możliwa również na ścianach) z malowaniem. Zabezpieczenie ścian z cegły przed grzybem. Materiały wykonawcy. Zaleca się, aby Oferent dokonał wizji lokalnej przedmiotu zamówienia i zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i realizacji przedmiotu zamówienia oraz dokonał niezbędnych uzgodnień z Zamawiającym. Oferta winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania. Oferty wraz z kosztorysem należy złożyć w siedzibie Muzeum w Chełmie przy ul. Lubelskiej 55 (sekretariat), do dnia 10 lutego 2011 r. Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Administracyjnym, ul. Lubelska 55 (sekretariat) pod tel. 82 565 26 93 Tadeusz Kułaga. Z poważaniem Dyrektor Muzeum /-/ Krystyna Mart
 


data obowiązywania: od 2011-02-03 do 2011-02-10