Archiwum 2004-2016 » Archiwum 2014 » Wystawy czasowe » Powstanie Styczniowe na Ziemi Chełmskiej

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Powstanie Styczniowe na Ziemi Chełmskiej. Ślady zapomnianych walk

 

       Wystawa plenerowa Powstanie Styczniowe na Ziemi Chełmskiej. Ślady zapomnianych walk została odsłonięta 29 listopada 2013 roku. Powstała dzięki pomocy finansowej Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra. Na planszach zaprezentowano historię powstania styczniowego w Polsce i na ziemi chełmskiej. Przedstawiono portrety głównych przywódców partii powstańczych na naszym terenie. Szczególną uwagę poświęcono sprawie zabójstwa konfidenta Aleksandra Starczewskiego, nazywaną „sprawą chełmską”, która przyczyniła się do znacznego osłabienia organizacji spiskowych przygotowujących powstanie na ziemi chełmskiej. Zaprezentowano okres żałoby narodowej i związane z nim pamiątki znajdujące się w zbiorach Muzeum Ziemi Chełmskiej. Na kolejnych planszach pokazano miejsca pamięci powstania, mogiły weteranów i symboliczne pomniki poświęcone walczącym o niepodległość w latach 1863-1864 znajdujące się na terenie powiatu chełmskiego. Na ekspozycje składają się zdjęcia współczesne śladów walk oraz fotografie archiwaliów, dokumentów i pamiątek oraz fragmenty wspomnień świadków tamtych wydarzeń ze zbiorów Muzeum Ziemi Chełmskiej, Archiwum Państwowego w Lublinie Oddział w Chełmie, parafii Rozesłania Świętych Apostołów oraz osób prywatnych: Grzegorza Zabłockiego, Arkadiusza Zawiaczyńskiego, Jerzego Kryszczuka. Huberta Wicińskiego.

 

Autorzy wystawy: Magdalena Mąka, Zbigniew Lubaszewski, Beata Mojska-Zając.

 

Współpraca: Dorota Bida, Ewa Hander, Krystyna Mart, Zofia Wasiuta.

 

Fotografie: Grzegorz Zabłocki, Zbigniew Lubaszewski, Hubert Wiciński i Stanisław Gołub.

 

Projekt „Powstanie Styczniowe na ziemi chełmskiej – Ślady zapomnianych walk”, otrzymał dofinansowanie w ramach programu Patriotyzm Jutra z Muzeum Historii Polski. W trakcie realizacji projektu oprócz wystawy plenerowej zorganizowano także objazd krajoznawczy „Śladami miejsc Powstania Styczniowego na ziemi chełmskiej” oraz przygotowano sesję naukową „Powstanie Styczniowe na ziemi chełmskiej – Ślady zapomnianych walk” .

 

 

FOTOALBUM WYSTAWY

 

 

PREZENTACJA W PDF