Archiwum 2018 » Imprezy » Moja Przygoda w Muzeum - konkurs

 

 

 

Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

dla Dzieci i Młodzieży

Moja Przygoda w Muzeum

Organizatorem ogólnopolskim jest przez Muzeum Okręgowe w Toruniu, organizatorem lokalnym Muzeum Ziemi Chełmskiej  im. W. Ambroziewicza w Chełmie. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zapoznanie się ze zbiorami określonego działu Muzeum Ziemi Chełmskiej (archeologii, etnografii, przyrody, sztuki dawnej, sztuki współczesnej lub wystaw czasowych).

Uczestnicy konkursu powinni poznać ekspozycje muzealne i wykonać jedną lub więcej prac z zakresu sztuk plastycznych związanych tematycznie z wybranym eksponatem

lub zespołem eksponatów, oddać nastrój i atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji. Uczestnik konkursu powinien dokonać wyboru, co wywarło na nim największe wrażenie i przedstawić to w swojej wizji artystycznej.

 

Uczestnicy mogą realizować projekty artystyczne w ramach zajęć szkolnych

lub zajęć w instytucjach i ośrodkach kultury.

 

Przedszkola i szkoły mogą zgłosić dowolną ilość uczestników. Każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie 3 prace. Nadesłane lub dostarczone prace będą oceniane

w pięciu grupach wiekowych:

 

I grupa             5–6 lat

II grupa           7–9 lat

III grupa          10–12 lat

IV grupa          13–15 lat

V grupa            16–18 lat

W każdej grupie wiekowej zostaną przyznane trzy nagrody główne i trzy wyróżnienia.

Technika wykonanych prac, w tym form przestrzennych i multimediów (grafika komputerowa, film) jest dowolna, jednak temat pracy powinien być zainspirowany wizytą w Muzeum. 

Akceptowane prace:

 • prace na powierzchni płaskiej (malarstwo, grafika, rysunek i in.) o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1
 • prac wykonanych na płaszczyźnie nie należy oprawiać ani podklejać
 • formy przestrzenne o wymiarze nie przekraczającym 50x50 cm

Prace muszą zawierać podane bardzo czytelnie informacje, umieszczone na odwrocie pracy:  

 • pełne imię i nazwisko autora pracy
 • dokładny wiek autora pracy
 • tytuł pracy
 • nazwę i adres szkoły bądź instytucji
 • pełne imię i nazwisko opiekuna plastycznego

Prace należy dostarczyć do 30 kwietnia 2018 roku na adres:

 

Muzeum Ziemi Chełmskiej im. W. Ambroziewicza w Chełmie

ul. Lubelska 55

22–100 Chełm 

 

Kontakt:          

e-mail: biblioteka@mzch.pl

Natalia Jędruszczak  503 798 363

 

Podsumowanie konkursu oraz rozdanie nagród odbędzie się 18 maja 2018 roku,

w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Muzeów.

Informacje o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach zostaną przekazane telefonicznie.

Prace nagrodzone i wyróżnione w konkursie wezmą udział w eliminacjach ogólnopolskich, organizowanych przez Muzeum Okręgowe w Toruniu.

Uwagi organizatora: 

 • prace przekazane na konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego dysponowania pracami, m.in. nieodpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych (w prasie, TV, katalogach, folderach, innych wydawnictwach promujących konkurs oraz na stronie internetowej Muzeum),
 • prace nienagrodzone będzie można odebrać do 30 czerwca 2018 roku w siedzibie Muzeum w Chełmie,
 • prac nie wolno podklejać ani oprawiać,
 • prace plastyczne wykonane z materiałów mogących być zagrożeniem dla ludzi lub zbiorów muzealnych nie kwalifikują się do konkursu,
 • zagadnienia nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.

Patronat medialny: