Archiwum 2004-2016 » Archiwum 2011 » Spotkania » Konstelacje

Wystawa Stanisław Brzozowski – syn ziemi chełmskiej
Otwarcie 30 kwietnia 20011 roku w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti. w Chełmie.

  

Prezentacja ukaże związki Stanisława Brzozowskiego, jednego z najwybitniejszych krytyków literackich z okresu Młodej Polski, z ziemią chełmską. Zaprezentowane zostaną fotokopie dokumentów, medale chełmskie upamiętniające postać Brzozowskiego oraz wydawnictwa, których jest autorem. Pokażemy także pozycje książkowe opisujące życie lub działalność pisarza. 
Stanisław Brzozowski urodził się 28 czerwca 1878 roku w Maziarni koło Wojsławic. Jego ojciec Feliks, był administratorem i dzierżawcą w dobrach hrabiego Leopolda Poletyły. Dzieciństwo spędził w folwarku Maziarnia na Chełmszczyźnie. W 1893 roku wyjechał wraz z rodziną na Podole. Zmarł 30 kwietnia 1911 roku .
Rok 2011 został ogłoszony Rokiem Stanisława Brzozowskiego. Z okazji 100-lecia śmierci Stanisława Brzozowskiego Uniwersytet Warszawski organizuje w Warszawie i Chełmie w dniach 28 – 30 kwietnia konferencję Konstelacje Stanisława Brzozowskiego. Obrady konferencji w Chełmie zaplanowano na 30 kwietnia bieżącego roku w siedzibie Chełmskiej Biblioteki Publicznej w Chełmie. Honorowy patronat nad imprezą objął Bogdan Zdrojewski Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Integralną częścią konferencji będzie wystawa „Stanisław Brzozowski – syn ziemi Chełmskiej”.