Archiwum 2004-2016 » Archiwum 2014 » Wystawy czasowe » Kajetan Sosnowski

 

 

 

 

 

Kajetan Sosnowski. W 100. rocznicę urodzin

Galeria 72 Muzeum Ziemi Chełmskiej serdecznie zaprasza na wystawę przygotowaną z okazji setnej rocznicy urodzin Kajetana Sosnowskiego (1913-1987) – wybitnego artysty i założyciela naszej galerii. Pokaz, na który złożyły się głównie prace z kolekcji rodziny artysty, przygotowany został dla podsumowania rocznych obchodów jubileuszu czterdziestolecia Galerii 72.

Kajetan Sosnowski swe młodzieńcze lata (1920 – 1934) spędził w Chełmie i do końca życia zachował i pielęgnował wielki sentyment do miasta, w którym uformowane zostały jego ideały i sposób postrzegania świata. Największy wpływ na kształtowanie wrażliwości artysty mieli dwaj pedagodzy Seminarium Nauczycielskiego, do którego Sosnowski uczęszczał: Zenon Waśniewski – nauczyciel rysunku oraz Kazimierz Andrzej Jaworski – nauczyciel języka polskiego. Kajetan Sosnowski chętnie odwiedzał Chełm i w trakcie jednej z takich wizyt – w roku 1972 – zaproponował wydzielenie w przestrzeni Muzeum Ziemi Chełmskiej miejsca na prezentacje awangardowej sztuki współczesnej. Sosnowski był również autorem nazwy Galerii 72 i zaprojektował jej logo.

Prace prezentowane w ramach wystawy przygotowanej dla uczczenia pamięci inicjatora Galerii 72, nie były w większości nigdy dotąd pokazywane. Są to głównie gwasze i rysunki na papierze, z których zdecydowana większość powstała u progu lat 60. minionego wieku. Prace te ukształtowane w charakterze ekspresyjnego symbolizmu, operujące formami organicznymi, są próbą włączenia się artysty w modny wówczas obszar malarstwa materii. Dzieła te cechuje wyrafinowanie i liryzm, a jednocześnie dążenie do oddania ruchu, dynamiki form rozdrobnionych, ulotnych, dających często wrażenie przemieszczania się, wirowania. Większośćwyróżnia centryczne założenie kompozycyjne, delikatne faktury, łączące w sobie wszystkie te cechy, które wiążemy z abstrakcją ekspresyjną. W ramach pokazu znajdziemy również przykłady – o kameralnym założeniu – prac powstałych w drugiej połowie lat 50. XX wieku, które określa znaczny rys nowoczesności, ale także dzieła przynależne do cykli: „Obrazów pustych” (1961-1965), obrazów chemicznych „Metalepseis” (1972), czy obrazów szytych „Katalipomena” (1975) i „Interwencje” (1980-1981). 

 

Wystawa jest czynna do 6 grudnia 2013 roku.

Jagoda Barczyńska