Uchwałą Nr XXXIV/319/09 Rady Miasta Chełm z 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany nazwy
         i nadania statutu Muzeum Chełmskiemu w Chełmie, muzeum nadano nową nazwę:

                   Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie

  Muzeum Ziemi Chełmskiej

                               im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie 

                                      ul. Lubelska 55, 22-100 Chełm
                          
      NIP 563-15-43-882, REGON 000788577
 


 
Godziny otwarcia muzeum dla zwiedzających: 

 

poniedziałek                   nieczynne
wtorek – piątek           10.00 – 16.00 
sobota –
niedziela       12.00 – 16.00 
 
 

Monday                             closed
Tuesday - Friday        10.00 – 16.00
Saturday - Sunday      12.00 – 16.00

 
w czwartki na wystawy stałe wstęp bezpłatnyCeny biletów:
 
 
Dyrektora Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie
z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie opłat za wstęp do Muzeum
 
Bilet normalny za wstęp do jednego budynku: 8,00 zł,
Bilet ulgowy za wstęp do jednego budynku: 4,00 zł,

Karnet normalny za wstęp do wszystkich budynków: 15,00 zł,
Karnet ulgowy za wstęp do wszystkich budynków: 8,00 zł,

Obsługa jednej wystawy przez przewodnika: 20,00 zł,
Obsługa wszystkich wystaw przez przewodnika: 25,00 zł,

Opłata za zdjęcia, filmy lub utrwalanie obiektów Muzeum w formie elektronicznej wykonywane na wniosek zainteresowanego, zaakceptowany przez osobę upoważnioną: 50 -150 zł. Opłaty nie pobiera się za zdjęcia, filmy lub utrwalanie obiektów w formie elektronicznej podczas udostępniania zasobów Muzeum publicznie (np. otwarcie wystawy, zajęcia muzealne i inne).

Opłaty za wstęp na wystawy czasowe, koncerty i inne formy działalności kulturalnej ustalane są indywidualnie dla każdego przedsięwzięcia.
 
Opłata za udział w lekcji muzealnej wynosi  5,00 zł od uczestnika
bez względu na wiek.