Uchwałą Nr XXXIV/319/09 Rady Miasta Chełm z 29 kwietnia 2009 r. w sprawie
zmiany nazwy i nadania statutu Muzeum Chełmskiemu w Chełmie, muzeum nadano nową nazwę:
 
Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie

 Muzeum Ziemi Chełmskiej
im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie
ul. Lubelska 55, 22-100 Chełm
NIP 563-15-43-882, REGON 000788577
 


 
Czas pracy muzeum: 
 

Poniedziałek

nieczynne

Wtorek
(Ostatnie wejście godz. 15:30)

10 – 16
Środa
(Ostatnie wejście godz. 15:30)

10 – 16  
Czwartek
(Ostatnie wejście godz. 15:30)

10 – 16
Piątek
(Ostatnie wejście godz. 15:30)

10 – 16
Sobota – Niedziela
(Ostatnie wejście godz. 15:30)

12 – 16 
Czwartek Wstęp wolny
   
Monday

closed

Tuesday
(Last entrance 15:30)

10 am – 4 pm
Wednesday
(Last entrance 15:30)

10 am – 4 pm 
Thursday
(Last entrance 15:30)

10 am – 4 pm
Friday
(Last entrance 15:30)

10 am – 4 pm
Saturday – Sunday
(Last entrance 15:30)

12 am – 4 pm 
Free entry to the museum every Thursday


44

    


Ceny biletów:
 
 
Dyrektora Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie
z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie opłat za wstęp do Muzeum
 
  
Ceny biletów: normalny – 8 zł
ulgowy – 4 zł
Karnet: normalny – 15 zł
ulgowy – 8 zł
   
Ceny biletów dla posiadaczy „Chełmskiej Karty 3+”
oraz „Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny”
od jednej osoby / bilet do jednego budynku 4 zł
od jednej osoby / bilet do wszystkich budynków 8 zł
   
Ticket prices: adult – 8 zl
concession – 4 zl
All museum pass: adult – 15 zl
concession – 8 zl
   
 
 
 
 
 
Obsługa jednej wystawy przez przewodnika: 20,00 zł,
Obsługa wszystkich wystaw przez przewodnika: 25,00 zł,

Opłata za zdjęcia, filmy lub utrwalanie obiektów Muzeum w formie elektronicznej wykonywane na wniosek zainteresowanego, zaakceptowany przez osobę upoważnioną: 50 -150 zł. Opłaty nie pobiera się za zdjęcia, filmy lub utrwalanie obiektów w formie elektronicznej podczas udostępniania zasobów Muzeum publicznie (np. otwarcie wystawy, zajęcia muzealne i inne).

Opłaty za wstęp na wystawy czasowe, koncerty i inne formy działalności kulturalnej ustalane są indywidualnie dla każdego przedsięwzięcia.
 
Lekcje muzealne, warsztaty: 7 zł/osoba bez względu na wiek.