Archiwum 2004-2016 » Archiwum 2013 » Wystawy stałe » Dzieje Chełma i regionu

Wystawa modernizowana, czasowo nieczynna. 

 

Dzieje Chełma i regionu w latach 1392 - 1944
ul. Lubelska 57

 

 

 

 

 

             Wystawa prezentująca historię miasta od czasów lokacji na prawie niemieckim 14.01.1392 r. po rok 1944. Zbiory obejmują dokumenty z XVI – XIX w., pamiątki po Wiktorze Ambroziewiczu, militaria oraz eksponaty numizmatyczne. Cennym dokumentem jest lustracja starostwa chełmskiego z 1789 r. Wśród starodruków wyróżnia się wydany w 1684 r. „Phoenix tertiato redivivus” autorstwa chełmskiego biskupa unickiego Jakuba Suszy, zawierający najstarszą pisaną historię Chełma.

 

 

Wystawa mieści się w czterech salach, z których każda przedstawia inny okres historyczny i stanowi pewną całość.

 


Sala 1: Dzieje Chełma od lokacji na prawie niemieckim do końca XVIII w.

           Eksponowane są kopie licznych dokumentów, militaria, broń myśliwska, galeria portretów z XVIII wieku. Wśród starodruków znajduje się wydany w 1684 roku "Phoenix tertiato redivivus..." zawierający najstarszy opis Chełma. Jest także lustracja starostwa chełmskiego z 1789 roku.

 

 
 
 
Sala 2: Lata 1794-1864. Pokazana jest broń z okresu powstania
kościuszkowskiego i powstania styczniowego, portrety wybitnych Polaków i dokumenty (m.in. nominacje oficerskie), szyld chełmskiego notariusza i listy zesłańca na Syberię.
 
 
Sala 3: Lata 1864-1939. Pokazane są zabytki z lat likwidacji Kościoła unickiego i rusyfikacji Chełma (fotografie, dokumenty, wydawnictwa), rzemiosło artystyczne i lata odzyskania niepodległości, w tym wojna 1920 r. Z okresu II Rzeczypospolitej: chełmskie jednostki wojskowe (7 ppLeg., 2 pac.), szkolnictwo, kultura, władze samorządowe.
 
 

Sala 4: Okres II wojny światowej. Są tu ogłoszenia, dokumenty, listy, wydawnictwa, militaria, przedstawiające życie chełmskiego społeczeństwa pod okupacją niemiecką, jego martyrologię i walkę o wolność. Wystawę zamykają dokumenty i fotografie nowej władzy z 1944 r. oraz żołnierzy WiN z lat 1945-1947. Uzupełnieniem zbiorów historycznych na wystawie stałej są monety polskie i obce z XV-XX w. a także medale i odznaczenia XIX-XX w.