Archiwum 2004-2016 » Archiwum 2010 » Wystawy czasowe » DUŻY FORMAT mały format

DUŻY FORMAT mały format – ul. Lubelska 55

 
 
 
W Galerii 72 Muzeum Ziemi Chełmskiej w Chełmie otwarta została wystawa „DUŻY FORMATmały format”, złożona z 70 prac 35 autorów. Przedstawione dzieła pochodzą z kolekcji sztuki współczesnej Galerii 72, znajdującej się w strukturach muzeum chełmskiego. Każdy z uczestników pokazu reprezentowany jest zestawem dwóch prac, które dopełniając się zawartością przesłania, różnią się zdecydowanie formatem. Pary dzieł, z których każde zachowuje własną autonomię, wzajemnie dopełniają się, korelują ze sobą, tworząc nową artystycznie jakość. Spośród 35 autorów – pięciu to artyści nieżyjący (Kajetan Sosnowski, Jerzy Grabowski, Jacek Bigoszewski, Andrzej Szewczyk, Danuta Lewandowska), czterech  reprezentuje sztukę obcą (Getulio Alviani z  - Włochy, István Haász – Węgry, Anders Lidén – Szwecja, Eugenia Gortchakova – Rosja/Niemcy), pozostali to przedstawiciele różnych pokoleń i środowisk artystycznych sztuki rodzimej (Stanisław Baj, Artur Brunsz, Dorota Grynczel, , Aleksandra Jachtoma, Arkadiusz Karapuda, Mieczysław Knut, Wiesław Łuczaj, Łukasz Rudnicki, Marek Sapetto, Apoloniusz Węgłowski, Hanna Zawa-Cywińska – Warszawa; Włodzimierz Dudkowiak – Poznań; Wanda Gołkowska – Wrocław; Andrzej Gieraga, Grzegorz Sztabiński – Łódź; Jerzy Kałucki, Janusz Orbitowski, Jan Pamuła, Adam Wsiołkowski – Kraków; Mieczysław Wiśniewski, Tomasz Barczyk – Toruń; Piotr Korol, Zbyszek Kosowski,  Urszula Ślusarczyk, Tomasz Zawadzki – Lublin; Marek Radke – Polska/Niemcy). 
 
 
Wystawa odzwierciedla charakter chełmskiej kolekcji sztuki współczesnej, w której dominuje abstrakcja geometryczna, mniejszość zaś stanowią rozwiązania strukturalne i metafora. Prezentowany zestaw prac dokumentuje ostatnie czterdziestolecie w sztuce: od lat siedemdziesiątych XX wieku aż po dzieła najnowsze. Wystawa „DUŻY Formatmały format” jest prezentacją obiektów o pokaźnych rozmiarach, kojarzonych z muzealną lub galeryjną przestrzenią, zestawionych w kontekście prac małych, o kameralnym  wręcz charakterze. Toczą one ze sobą intensywny dialog i stają się dowodem na to, że talent artysty nie  musi  przekładać  się na powierzchnie pokonanych płócien czy papieru. Pokaz  w zdecydowanej mierze skupia się na przykładach malarstwa, jedynie trzech autorów zaprezentowanych zostało przez zestawienia  graficzne.  Wystawa w Galerii 72 trwać będzie do 5 maja 2010.
Jagoda Barczyńska
 
 
Kuratorzy wystawy:
Jagoda Barczyńska
Ireneusz Pradun

 

FOTOALBUM WYSTAWY