• Noc Muzeów w Chełmie

   

 • JEDEN WIEK - WIELE DRÓG - Sztuka polska XX w. - otwarcie wystawy

   

 • JEDEN WIEK - WIELE DRÓG - Sztuka polska XX w. - wystawa

   

   

   

  Jeden wiek – wiele dróg

  Sztuka polska XX wieku ze zbiorów Muzeum Lubelskiego w Lublinie

   

  Zebrany na wystawie zespół ponad stu dzieł z kolekcji Muzeum Lubelskiego prezentuje wybrane zjawiska w malarstwie i rzeźbie polskiej XX wieku. Ukazuje dynamikę przemian, odmienność poszukiwań artystycznych, zróżnicowane odniesienia do tradycji i współczesności. W ramach ekspozycji przedstawiamy prace artystów związanych z międzywojennymi ugrupowaniami artystycznymi, takimi jak Formiści, Rytm, Bractwo św. Łukasza, Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków, Komitet Paryski, a także dzieła reprezentujące powojenną twórczość związaną z szerokim nurtem nowoczesności, sztuką metaforyczną i abstrakcyjną. Wystawa akcentując rytm przemian w sztuce XX wieku, zwraca jednocześnie uwagę na pojedyncze, oryginalne prace wybitnych artystów – Wacława Borowskiego, Tadeusza Brzozowskiego, Jana Cybisa, Tytusa Czyżewskiego, Zbigniewa Dłubaka, Romana Kramsztyka, Henryka Kuny, Tadeusza Makowskiego, Tymona Niesiołowskiego, Barbary Zbrożyny i wielu innych. Tworzą one zmienne konstelacje wobec nurtów, kierunków, przemian w sztuce XX wieku. Patrząc zatem przez pryzmat historii sztuki, staramy się uchwycić odrębność i wyjątkowość prezentowanych dzieł.

  Kuratorzy wystawy: Bożena Kasperowicz, Marcin Lachowski, Łukasz Wiącek

   

  Wystawa czynna od 1 maja 2019 do 30 kwietnia 2020 w Muzeum Ziemi Chełmskiej im. W. Ambroziewicza w Chełmie, ul. Lubelska 55.

   

   

 • Życzenia Wielkanocne 2019

   

 • Chełmskie pisanki - wystawa

   

 • Międzynarodowe Spotkania Artystyczne dla Dzieci i Młodzieży

   
   
  Międzynarodowe Spotkania Artystyczne
  dla Dzieci i Młodzieży
   
  Moja Przygoda w Muzeum
   
   
  Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie jest lokalnym organizatorem ogólnopolskiego konkursu ogłaszanego przez Muzeum Okręgowe w Toruniu.
   
  Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat.
   
  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zapoznanie się z wybranymi wystawami Muzeum Ziemi Chełmskiej (w zakresie archeologii, etnografii, przyrody, sztuki dawnej, sztuki współczesnej).
   
  Uczestnicy konkursu powinni poznać ekspozycje muzealne, prezentowane w roku 2018/2019
  i wykonać jedną lub więcej prac plastycznych, związanych tematycznie z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów, oddać nastrój i atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji. Uczestnik konkursu powinien dokonać wyboru, co wywarło na nim największe wrażenie
  i przedstawić to w swojej wizji artystycznej.
  Uczestnicy mogą realizować projekty artystyczne w ramach zajęć szkolnych lub zajęć
  w instytucjach i ośrodkach kultury.
   
  Przedszkola i szkoły mogą zgłosić dowolną liczbę uczestników. Każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie 3 prace. Nadesłane lub dostarczone prace będą oceniane w pięciu grupach wiekowych:
   
  I grupa               5–6 lat
  II grupa             7–9 lat
  III grupa            10–12 lat
  IV grupa            13–15 lat
  V grupa             16–18 lat
   
  W każdej grupie wiekowej zostaną przyznane trzy nagrody główne i trzy wyróżnienia.
  Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej organizowanej przez Muzeum.
   
  Technika wykonanych prac, w tym form przestrzennych i multimediów (grafika komputerowa, film), jest dowolna, jednak temat pracy powinien być zainspirowany wizytą w Muzeum. 
   
   
  Akceptowane prace:
  • prace na powierzchni płaskiej (malarstwo, grafika, rysunek i in.) o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1
  • prac wykonanych na płaszczyźnie nie należy oprawiać ani podklejać
  • formy przestrzenne o wymiarze nieprzekraczającym 50x50 cm
   
   
   
  Prace muszą zawierać podane bardzo czytelnie informacje, umieszczone na odwrocie pracy:  
  • imię i nazwisko autora pracy
  • wiek autora pracy
  • tytuł pracy
  • nazwę i adres szkoły bądź instytucji
  • imię i nazwisko opiekuna plastycznego
   
  Prace należy dostarczyć do 6 maja 2019 roku na adres:
   
  Muzeum Ziemi Chełmskiej im. W. Ambroziewicza w Chełmie
  ul. Lubelska 55
  22–100 Chełm 
   
  Kontakt:            
  Natalia Jędruszczak  503 798 363
   
  Podsumowanie konkursu oraz rozdanie nagród odbędzie się 17 maja 2019 roku,
  w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Muzeów.
  Informacje o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach zostaną przekazane telefonicznie.
  Prace nagrodzone i wyróżnione w konkursie wezmą udział w eliminacjach ogólnopolskich, organizowanych przez Muzeum Okręgowe w Toruniu.
   
   
  Uwagi organizatora: 
  • prace nagrodzone w konkursie nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego dysponowania pracami, m.in. nieodpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych (w prasie, TV, katalogach, folderach, innych wydawnictwach promujących konkurs oraz na stronie internetowej Muzeum),
  • prace nienagrodzone będzie można odebrać do 30 czerwca 2019 roku
  w siedzibie Muzeum w Chełmie,
  • prac nie wolno podklejać ani oprawiać,
  • prace plastyczne wykonane z materiałów mogących być zagrożeniem dla ludzi
  lub zbiorów muzealnych nie kwalifikują się do konkursu,
  • zagadnienia nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator.

   

  Patronat medialny:

   

   

   

                                 Do pobrania:

   Międzynarodowe Spotkania Artystyczne dla Dzieci i Młodzieży - Regulamin

   RODO - wzór oświadczeńia
  RODO

   
  W związku z obowiązującą ustawą (Dz.U. 2016 r. poz.922 ) o ochronie danych osobowych uprzejmie prosimy
  o uzyskanie oświadczeń od opiekunów prawnych dzieci lub pełnoletnich uczestników Międzynarodowych Spotkań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży Moja Przygoda w Muzeum.
  Poniżej przedstawiamy wzór oświadczeń, które prosimy przysłać razem z pracami plastycznymi .
   
   
  Zgoda na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku
   
   
  …………………………………….…………
  imię, nazwisko Uczestnika
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Organizatora, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). w celach marketingowych, promocyjnych lub reklamowych Organizatora, w tym na wprowadzenie danych osobowych mojego dziecka do bazy danych, której administratorem jest Organizator. Wyrażam zgodę
  na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka również w przyszłości, do wyżej określonych celów przetwarzania, na zasadach określonych w regulaminie Międzynarodowych Spotkań Artystycznych dla Dzieci
  i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą przetwarzania danych osobowych mojego dziecka
   jest wyrażona przeze mnie zgoda.
  Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Organizatora oraz podmioty wykonujące lub mogące wykonywać w przyszłości działania marketingowe, promocyjne oraz reklamowe na rzecz Organizatora. W przypadku otrzymania nagrody wyrażam zgodę na umieszczenie mojego dziecka danych osobowych takich jak: imię i nazwisko na stronie internetowej Organizatora, mediach, prasie lokalnej oraz wydawnictwach promujących Organizatora.
  Przysługuje mi prawo do żądania w każdej chwili od administratora danych dostępu do mojego dziecka danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia celów przetwarzania, do których zostały podane,
  a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie mojego dziecka danych osobowych w dowolnym momencie.
  Dane osobowe będą przetwarzane do końca 2019 r.
   
  ………………………………………………..................
  miejsce, data, podpis
  uczestnika lub w przypadku osoby niepełnoletniej podpis rodzica lub opiekuna prawnego
   
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dzieckaw celach prowadzenia projektu określonego
  w regulaminie Międzynarodowych Spotkań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”.
   
  ………………………………………………..................
  miejsce, data, podpis
  uczestnika lub w przypadku osoby niepełnoletniej podpis rodzica lub opiekuna prawnego
   
  Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w projekcie Międzynarodowych Spotkań Artystycznych dla Dzieci
  i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum” oraz akceptuję i wyrażam zgodę na postanowienia regulaminu
  i wytycznych projektu Międzynarodowych Spotkań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda
  w Muzeum”
   
  ………………………………………………..................
  miejsce, data, podpis

   

  uczestnika lub w przypadku osoby niepełnoletniej podpis rodzica lub opiekuna prawnego

   

 • Mieczysław Wiśniewski - wystawa

   

 • Ferie 2019

   

   Ferie 2019
  w Muzeum Ziemi Chełmskiej
  im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie 

   
  Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne
  Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja – tel. 82 565 26 93
   

   

   

  11.02. (poniedziałek)

  godz. 10.00
  ul. Lubelska 56A
   

  Serce na ludowo

  Wykonywanie walentynkowych kartek zdobionych wycinanką.
  Zajęcia przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych.
  Prowadzenie: I. Sawicka
   

  12.02. (wtorek)

  godz. 12.00
  ul. Lubelska 56A
   

  Zdobienie naczyń glinianych farbami akrylowymi

  Uczestnicy spotkania poznają ornamentykę stosowaną w zdobieniu ceramiki starożytnej
  i średniowiecznej.
  Zajęcia przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych.
  Prowadzenie: B. Skolimowska, E. Hander.
   
  godz. 12.00
  ul. Lubelska 55
   

  Sztuka portretu – od portretów fajumskich po przykłady prac

   

  z kolekcji Galerii 72

  Wykład połączony z prezentacją multimedialną, przeznaczony dla uczniów szkół średnich oraz osób dorosłych.
  Prowadzenie: I. Pradun
   
  godz. 11.00
  ul. Lubelska 55
   

  List do św. Walentego

  Spotkanie podczas którego uczestnicy dowiedzą się dlaczego św. Walenty jest patronem zakochanych i wykonają walentynkową kartkę.
  Spotkanie przeznaczone dla starszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
  Prowadzenie: N. Jędruszczak
   
   

  13.02. (środa)

  godz. 12.00
  ul. Lubelska 57
   

  W poszukiwaniu tropów i śladów zwierząt

  Jakie zwierzęta zapadają w sen zimowy? Które są aktywne w zimie? Jak rozpoznać tropy zwierząt w śniegu? Które zostawia kicający zając, a które dzik? Na te i inne pytania będą szukali odpowiedzi uczestnicy zimowego spotkania.
  Zajęcia kierowana są do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych (kl. 1–6). Prowadzenie: M. Cymborska.
   
   

  14.02. (czwartek)

  godz.10.00
  ul. Lubelska 57
   

  W poszukiwaniu tropów i śladów zwierząt

  Jakie zwierzęta zapadają w sen zimowy? Które są aktywne w zimie? Jak rozpoznać tropy zwierząt w śniegu? Które zostawia kicający zając, a które dzik? Na te i inne pytania będą szukali odpowiedzi uczestnicy zimowego spotkania.
  Zajęcia kierowana są do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych (kl. 1–6). Prowadzenie: M. Cymborska.
   
  godz. 12.00
  ul. Lubelska 57
   

  Błotniak łąkowy Circus pygargus – łąkowy już tylko z nazwy

  Wykład kierowany do uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz osób indywidualnych. Prowadzenie: I. Kitowski.
   
  godz. 12.00
  ul. Lubelska 55
   

  Artyści sami o sobie. Autoportret od renesansu do współczesności

  Wykład połączony z prezentacją multimedialną, przeznaczony dla uczniów szkół średnich oraz osób dorosłych
  Prowadzenie: I. Pradun
   
  godz. 11.00
  ul. Lubelska 55
   

  Maska karnawałowa

  Zajęcia na wystawie W gościnie u biskupa. Sztuka barokowa ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach. Oprowadzanie po wystawie i przygotowanie maski karnawałowej.
  Zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym (klasy 1–6). Prowadzenie: E. Hordejuk i E. Oleszczuk.
   
   

  19.02. (wtorek)

  godz. 12.00
  ul. Lubelska 57
   

  Sowy – nocne duchy

  Na zajęciach uczestnicy poznają gatunki sów występujących w Polsce oraz dowiedzą się o ich zwyczajach i upodobaniach, m.in. podczas pokazu filmu „Sowy Polski” (2011), ze zdjęciami Artura Tabora, wybitnego twórcy fotografii i filmów przyrodniczych poświęconych zwierzętom w ich naturalnym środowisku. Uczestnicy spotkania uzupełnią karty pracy.
  Oferta kierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych (kl. 1–6). Prowadzenie: A. Gac.
   
  godz. 10.00
  ul. Lubelska 57
   

  Wokół tradycyjnych zabaw związanych z kalendarzem świąt żydowskich

  Podczas zajęć uczestnicy zwiedzą ekspozycję Żydzi w Chełmie, obejrzą przygotowaną prezentację na powyższy temat. W drugiej części zajęć będą mogli uczestniczyć
  w tradycyjnych zabawach żydowskich.
  Oferta kierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych. Prowadzenie: D. Bida
   
   

  20.02. (środa)

  godz. 12.00
  ul. Lubelska 57
   

  Sowy – nocne duchy

  Na zajęciach uczestnicy poznają gatunki sów występujących w Polsce oraz dowiedzą się o ich zwyczajach i upodobaniach, m.in. podczas pokazu filmu „Sowy Polski” (2011), ze zdjęciami Artura Tabora, wybitnego twórcy fotografii i filmów przyrodniczych poświęconych zwierzętom w ich naturalnym środowisku. Uczestnicy spotkania uzupełnią karty pracy.
  Oferta kierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych (kl. 1–6). Prowadzenie: A. Gac.
   
  godz. 10.00
  ul. Lubelska 57
   

  Polskie symbole narodowe, historia ich powstania

  Zajęcia odbywać się będą na wystawie Do Niepodległej. Chełm w latach 1913–1918. Podczas zajęć uczestnicy zwiedzą wystawę, zapoznają się z symbolami narodowymi oraz tradycją ich powstania. W drugiej części zajęć będą wykonywali narodowy kotylion.
  Oferta kierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych. Prowadzenie B. Mojska-Zając
   
   

  21.02. (czwartek)

  godz. 10.00
  ul. Lubelska 57
   

  Poznajemy zabytki naszego miasta

  Zajęcia warsztatowe na wystawie Do Niepodległej. Chełm w latach 1913–1918, podczas których uczestnicy zwiedzą wystawę i wezmą udział w zabawach z układaniem puzzli wybranych zabytków.
  Oferta kierowana jest do uczniów szkół podstawowych.
  Prowadzenie: D. Bida
   
  godz. 11.00
  ul. Lubelska 55
   

  Maska karnawałowa

  Zajęcia na wystawie W gościnie u biskupa. Sztuka barokowa ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach, oprowadzanie po wystawie i przygotowanie maski karnawałowej.
  Zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym (klasy 1–6). Prowadzenie: E. Hordejuk i E. Oleszczuk.
   
  godz. 10.00
  ul. Lubelska 56A
   

  Jeszcze wytnę kogutka…

  O kurku, kogutku czyli najbardziej popularnym symbolu zwierzęcym, występującym
  w polskim zdobnictwie ludowym. Spotkanie połączone z warsztatami wycinanki ludowej.
  Oferta kierowana jest do uczniów szkół podstawowych, średnich, osób dorosłych.
  Prowadzenie: M. Podlewska-Bem.
   
   

  22.02. (piątek)

  godz. 10.00
  ul. Lubelska 57 (zbiórka w szatni budynku)
  Chełmskie opowieści– wycieczka po historycznych ulicach Chełma śladami naszej przeszłości.
  Oferta kierowana jest do osób zainteresowanych historią naszego miasta.
  Czas trwania około 1 godz.
  Prowadzący: Z. Lubaszewski
   
 • Do Niepodległej - wystawa

   

 • Marszałek Józef Piułsudski - wystawa - czynna do 31 marca 2019

   

 • Sztuka barokowa - wystawa