Archiwum 2004-2016 » Archiwum 2010 » Spotkania » Człowiek wobec kosmosu...

Niedziela w muzeum
21.02.2010 r., ul. Św. Mikołaja 4, godz. 14.00


Człowiek wobec kosmosu, czasu i przestrzeni na podstawie Tres Heures du Duc de Berry.
Tematem spotkania są pewne treści zawarte w kalendarzu, stanowiącym pierwszą część słynnych późnośredniowiecznych godzinek francuskich – Les Tres Riches Heures du Duc de Berry (Bardzo Bogatych Godzinek Księcia de Berry) wykonanych na zlecenie największego bibliofila tej doby – księcia Jana de Berry. Wybór wskazanego problemu podyktowany został kilkoma powodami. Najważniejszy był fakt doskonałego choć lapidarnego obrazowania przez ilustracje kalendarza późnośredniowiecznych wyobrażeń o świecie, miejscu w nim człowieka, a nawet i związkach społeczności ludzkich i przyrody z makrokosmosem. Spotkanie zostanie podzielone na cztery etapy: pierwszy - poświęcony będzie problemom pobożności wieków średnich; drugi – zadanie uściślenia kategorii czasu jaki funkcjonował w świadomości średniowiecznego człowieka; kolejny trzeci poświęcony będzie prezentacji dwunastu miniatur; jako ostatnia poruszona zostanie kwestia mikro i makrokosmosu.


Prelegent – Magdalena Mąka
Zapraszamy do bezpłatnego uczestnictwa w spotkaniu.