Archiwum 2020 » Aktualności » CZERWCOWE WEEKENDY w Muzeum

 CZERWCOWE WEEKENDY w Muzeum
spotkania o 13-ej

z uwagi na obowiązujący stan epidemii COVID-19 ograniczamy ilość uczestników zajęć do 8
obowiązuje wcześniejsza rezerwacja tel. 82 565 26 93
wstęp 7 zł/os.
 
6 CZERWCA (SOB.)
 
UL. LUBELSKA 57
 
Sowy – nocne duchy
Na zajęciach uczestnicy poznają gatunki sów występujących w Polsce oraz dowiedzą się o ich zwyczajach
i upodobaniach. Zostanie wyświetlony film o sowach, a uczestnicy uzupełnią karty pracy.
Oferta kierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych. Czas trwania: ok. 1 godz.
 
UL. ŚW. MIKOŁAJA 4
 
Jeśli szukasz cudów, idź do Antoniego…
Podczas zwiedzania wystawy Sztuka sakralna ze zbiorów Muzeum Ziemi Chełmskiej uczestnicy usłyszą historię dawnej kaplicy pw. Świętego Mikołaja oraz poznają wizerunek Świętego Antoniego i legendy hagiograficzne z nim związane. Święty z Padwy jest patronem m.in. spraw trudnych i beznadziejnych.
Spotkanie kierowane do wszystkich grup wiekowych. Czas trwania: ok. 1 godz.
 
7 CZERWCA (NIEDZ.)
 
UL. LUBELSKA 56A
 
3 x z …… czyli etnograficzny kufer zabaw, zagadek, zadań
Celem warsztatów jest popularyzacja etnografii jako różnorodnej dyscypliny naukowej. Podczas spotkania
z etnografkami uczestnicy uzyskają odpowiedzi na wiele pytań, m.in.: czym zajmuje się etnograf w jaki sposób prowadzi badania terenowe?, czy etnografia i etnologia to ta sama nauka?, w jaki sposób eksponaty prezentowane na wystawie trafiły do zbiorów muzeum? W trakcie warsztatów przewidziane są zagadki, zajęcia ruchowe oraz plastyczne.
Spotkanie kierowane do wszystkich grup wiekowych. Czas trwania: ok. 1 godz.
 
UL. LUBELSKA 57
 
Jak postępować z dzikimi zwierzętami
Celem zajęć jest poznanie prawidłowych zachowań ludzi w stosunku do dzikich zwierząt. Uczestnicy dowiedzą się czy można zabrać podlota ptaka, czy znaleziona mała sarenka jest pozostawiona przez mamę, czy należy ją zostawić czy zabrać szukając pomocy? Zajęcia w oparciu o prezentację multimedialną.
Spotkanie kierowane do wszystkich grup wiekowych. Czas trwania: ok. 1 godz.
 
 
 
 
 
 
 
13 CZERWCA (SOB.)
 
UL. LUBELSKA 57
 
Na tropach przyrody – pradzieje naszego regionu
Uczestnicy zajęć zapoznają się z dziejami naszej Ziemi, uwzględniając przede wszystkim nasz region.
Na podstawie przygotowanej prezentacji oraz wybranych specjalnie do tego celu okazów poznają m.in.: pradawne gatunki zwierząt i roślin oraz wykonają model amonita z plasteliny.
Oferta skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych. Czas trwania: 1 godz. 30 min.
 
UL. LUBELSKA 56A
 
Sztuka prahistoryczna – malarstwo naskalne. Prezentacja
Uczestnicy spotkania poznają wzory rysunków naskalnych, najsłynniejsze „galerie” malarstwa naskalnego, tematykę wyobrażeń oraz techniki wykonania.
Zajęcia przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych. Czas trwania: 1 godz.
 
 
14 CZERWCA (NIEDZ.)
 
UL. LUBELSKA 57
 
Chronimy owady zapylające
Celem zajęć jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę jaką pełnią owady zapylające w przyrodzie i w życiu człowieka. Dzięki prezentacji multimedialnej uczestnicy poznają i nauczą się jak rozpoznawać gatunki owadów zapylających oraz sposoby ich przywabienia i ochrony. Zajęcia zakończą się warsztatami robienia domków dla owadów.
Oferta przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych. Czas trwania: 1 godz. 15 min.
 
20 CZERWCA (SOB.)
 
UL. LUBELSKA 57
 
Ptaki wokół nas – rozpoznawanie głosów ptaków
Uczestnicy zajęć będą rozpoznawać głosy ptaków występujących w najbliższej okolicy, ze szczególnym uwzględnieniem ptaków prezentowanych na stałej ekspozycji przyrodniczej Skarby przyrody. Na zakończenie spotkania uczestnicy wykonają pracę plastyczną metodą wyklejanki.
Oferta skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych. Czas trwania: ok. 1 godz.
 
21 CZERWCA (NIEDZ.)
UL. LUBELSKA 56A
 
3 x z …… czyli etnograficzny kufer zabaw, zagadek, zadań
Celem warsztatów jest popularyzacja etnografii jako różnorodnej dyscypliny naukowej. Podczas spotkania
z etnografkami uczestnicy uzyskają odpowiedzi na wiele pytań, m.in.: czym zajmuje się etnograf w jaki sposób prowadzi badania terenowe?, czy etnografia i etnologia to ta sama nauka?, w jaki sposób eksponaty prezentowane na wystawie trafiły do zbiorów muzeum? W trakcie warsztatów przewidziane są zagadki, zajęcia ruchowe oraz plastyczne.
Spotkanie kierowane do wszystkich grup wiekowych. Czas trwania: ok. 1 godz.
 
UL. LUBELSKA 57
 
Sowy, lelki i nietoperze – nocni łowcy
Celem spotkania jest poznanie biologii sów, lelków i nietoperzy, ich ochrony oraz uświadomienie roli jaką pełnią naturalni „sprzymierzeńcy” człowieka w walce ze szkodnikami. Uczestnicy zajęć obejrzą prezentację multimedialną i uzupełnią karty pracy.
Oferta skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych. Czas trwania: ok. 1 godz.
 
UL. ŚW. MIKOŁAJA 4
 
Wokół jednego obrazu. Ikona Święci miesiąca czerwca
W trakcie spotkania uczestnicy poznają historię dawnej kaplicy pw. Świętego Mikołaja, zwiedzając wystawę Sztuka sakralna ze zbiorów Muzeum Ziemi Chełmskiej. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na ikonę zwaną mineja, czyli ikonę miesięczną przedstawiającą wszystkich świętych czczonych w czerwcu.
Spotkanie kierowane do wszystkich grup wiekowych. Czas trwania: ok. 45 min.
 
27 CZERWCA (SOB.)
 
UL. LUBELSKA 57
 
Zioła – lekarstwa natury
Uczestnicy dowiedzą się wielu ciekawych i pożytecznych informacji na temat roślin uznanych za lecznicze oraz z jakiego surowca ziołowego przygotowuje się preparaty, takie jak: napar, odwar, syrop, sok czy maści. Podsumowaniem zajęć będzie uzupełnienie przez uczestników kart pracy.
Oferta skierowana do uczniów szkół podstawowych, szkół średnich, dorosłych. Czas trwania: ok. 1 godz.
 
28 CZERWCA (NIEDZ.)
 
UL. LUBELSKA 57
 
Dlaczego ptaki zasiedlają miasta?
Oprowadzanie po stałej wystawie przyrodniczej Skarby przyrody z akcentem na ptaki występujące w mieście.
Oferta skierowana do uczniów szkół podstawowych, średnich i osób dorosłych. Czas trwania: ok. 1 godz.
 
UL. LUBELSKA 56A
 
Kaligrafia – sztuka pięknego pisania
Uczestnicy spotkania poznają narzędzia i materiały pisarskie używane w przeszłości i odbędą krótki kurs pisania z zastosowaniem reguł kaligrafii.
Zajęcia przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych  Czas trwania: 1 godz.