Archiwum 2004-2016 » Archiwum 2015 » Projekty realizowane w 2015 » Cerkiew Daniela Romanowicza

 

 

 

 

 

            Celem realizowanego w latach 2015-2016 zadania jest upowszechnienie wyników przeprowadzonych badań archeologicznych, w formie publikacji  pt.: „Od cerkwi króla Daniela Romanowicza do Bazyliki pw. Narodzenia NMP w Chełmie. Wyniki badań interdyscyplinarnych sezonu 2013-2014”.

            W roku 2015 wykonywana jest: inwentaryzacja zabytków, konserwacja pozyskanych tkanin, metali i drewna w pracowniach konserwatorskich, analiza specjalistyczna próbek pobranych podczas badań (datowanie C14, analizy termoluminescencyjne, analizy surowców mineralnych i glebowych).

W 2016 roku głównym etapem będzie przygotowanie publikacji, w skład której wejdą: analiza źródeł pisanych, wyniki badań architektonicznych, historia cerkwi i zmiany architektoniczno-stylistyczne do XVIII wieku, charakterystyka obrządku pogrzebowego, wyniki badań antropologicznych, katalog zabytków po konserwacji oraz wyniki analiz specjalistycznych. Autorami artykułów będą osoby uczestniczące w badaniach, uznani specjaliści w swoich dziedzinach, mający wieloletnie doświadczenie zawodowe.

      Pozyskane zabytki oraz podsumowanie przeprowadzonych badań zostaną zaprezentowane na wystawie w Muzeum Ziemi Chełmskiej.