Archiwum 2004-2016 » Archiwum 2010 » Wystawy czasowe » Ceramika pokucka ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku

Ceramika pokucka ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku – ul. Lubelska 57
Wystawa czynna do 19 września 2010 r.


Wystawa prezentuje malowaną ceramikę – naczynia i kafle oraz nieco bogato zdobionych wyrobów drewnianych wykonanych przez wschodniokarpackich górali – Hucułów. Ekspozycję oparto na kolekcji Aleksandra Rybickiego – wybitnego miłośnika sztuki, który swoje zbiory przekazał w latach 1979-1980 Muzeum Historycznemu w Sanoku.
Huculi zamieszkują do dziś m.in. Pokucie, czyli rejon górnego dorzecza Prutu i Czeremoszu, na terenie obecnej Ukrainy, na pograniczu z Rumunią. Przed rozbiorami oraz w okresie międzywojennym kraina ta należała do Polski. Głównym zajęciem huculskiej grupy etnograficznej było górskie pasterstwo, hodowla bardzo wytrzymałych koni, flisactwo i myślistwo. Pod względem etnicznym są to potomkowie średniowiecznych kolonistów wołoskich (rumuńskich) zasymilowanych z Rusinami.
Huculska sztuka użytkowa – niepowtarzalna i barwna to: ceramika, wyroby snycerskie a także wytwory tkackie (kilimy, koce) i hafciarskie. Cechuje je wyjątkowa wyrazistość i intensywność kolorów, geometryczne wzornictwo oraz bogactwo form.
Większość z wytworów ceramiki, prawie w całości jest pokryta bogatą ornamentyką. Zasadnicza paleta barw to: ugrowo-żółta, ceglasta, brunatna, czarna, niebieska i zielona. Posługiwano się malowanymi ornamentami geometrycznymi, roślinnymi, ale także figuralnymi z odpowiednią narracją. Ten ostatni sposób zdobienia bardzo często spotykamy na wspaniałych kaflach.
Huculi dekorowali niemal wszystko: chaty, meble, drobne wyroby: lichtarze i świeczniki, naczynia domowe, bukłaki, baryłki, skopce. Zdobiono je m.in. przy pomocy intarsji i inkrustacji. Używali do tego celu różnych gatunków drewna, korzeni jałowca i cisu, drobnych, kolorowych koralików i drutu mosiężnego.
Wyjątkowe zdolności, smak i poczucie piękna przejawiało się także w hafciarstwie i tkactwie. Kilimy i ręcznie tkane na krosnach wełniane koce tworzone były w nasyconych, intensywnych barwach. Pięknie prezentuje się wielobarwny strój ludowy