Archiwum 2004-2016 » Archiwum 2010 » Spotkania » Assekuracya...

Spotkanie - Assekuracya Jego Królewskiej Mości dana tryumfuiącey MARYI, w soim Obrazie Chełmskim (który w Obozie Beresteckim miał Nayiaśnieyszy Król Jego Mość Jan Kazimierz, Tatarów i buntowniczej Ukrainy zwycięzca).
14 stycznia 2010 r., godz. 18.00, ul. Świętego Mikołaja 4

 


Tego dnia rozpoczęła się ekspozycja, zakupionego w grudniu 2009 roku do zbiorów Muzeum Ziemi Chełmskiej, dokumentu historycznego – listu poświadczającego przyjęcie w depozyt przez króla Jana Kazimierza obrazu Matki Boskiej Chełmskiej z katedry unickiej w Chełmie, datowanego: Lublin 10 V 1651 z podpisami: króla Jana Kazimierza i królewskiego sekretarza Alberta Kadzidłowskiego, opatrzonego pieczęcią koronną wielką. Dokument pisany w języku polskim stanowi historyczne świadectwo przekazania królowi w depozyt łaskami słynącej ikony chełmskiej. Towarzyszyła ona miesiąc później w zwycięskiej bitwie z Kozakami i Tatarami pod Beresteczkiem. Wydarzenie to zostało upamiętnione w scenie, przedstawionej na antepedium, będącym wotum za zwycięstwo nad Kozakami i Tatarami.
Publicznej prezentacji dokumentu towarzyszył koncert muzyki poważnej w wykonaniu Zespołu Muzyki Dawnej Contra Bellum w składzie: Justyna Wyciślik (śpiew, instrumenty perkusyjne, recytacje), Michał Wyciślik (lutnia, galichon, śpiew, gawęda). Zespół specjalizuje się w prezentowaniu muzyki staropolskiej. Podczas koncertu usłyszymy utwory z epoki Jana Kazimierza.

 

Fotoalbum