Przetargi i ogłoszenia » Archiwum 2006

 

2/06
OGŁOSZENIE
O ZAWARCIU UMOWY
                                                         
 
 
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2006/12/18-849836
 
 
Nazwa i adres Zamawiającego
 
Nazwa:    
MUZEUM CHEŁMSKIE W CHEŁMIE
 
Adres pocztowy:    
 
Ulica:
LUBELSKA 55
Miejscowość:    
Kod pocztowy:    
Województwo:    
CHEŁM
22-100
lubelskie
 
 
Osoba upoważniona do kontaktów:
Telefon:
Tadeusz Kułaga
082-5652693
e-mail:
Fax:
muzeum.chelm@wp.pl
082-5640570
 
 
 
 
Określenie przedmiotu zamówienia:
Postępowanie prowadzono w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii cieplnej w postaci gorącej wody z miejskiej sieci ciepłowniczej (kod CPV: 40310000-8 gorąca woda) do 3 budynków muzeum:
-         przy ul. Lubelskiej 56A,
-         przy ul. Lubelskiej 57,
-         przy ul. Św. Mikołaja 4.
 
 
Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):
Dostawa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych).
 
 
 
NAZWA I ADRES WYKONAWCY NUMER 1
 
Nazwa:    
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chełmie
 
Adres pocztowy:    
 
Ulica:
Towarowa 9
Miejscowość:    
Kod pocztowy:    
Województwo:    
Chełm
22-100
lubelskie
 
 
Telefon:
Fax:
082-5653451-53
082-5653130
e-mail:
 
mpec@mpec.chelm.pl
 
 
 
----------------------------------------------------------------