Archiwum 2004-2016 » Archiwum 2009 » 25. Międzynarodowy Plener Artystyczny

25. Międzynarodowy Plener Artystyczny
Chełm 06-12.09.2009Muzeum Ziemi Chełmskiej w Chełmie ma na swym koncie dwudziestoczteroletnie doświadczenie w organizacji międzynarodowych plenerów artystycznych. Inicjatorką tych spotkań była dr Bożena Kowalska – wieloletnia kurator Galerii 72, która w latach 1985-2000 objęła swą merytoryczną opieką Międzynarodowe Plenery dla Artystów Posługujących się Językiem Geometrii. Odbywały się one w Okunince nad Jeziorem Białym (45 km od Chełma), a ich efektem była rosnąca z roku na rok kolekcja sztuki polskiej i obcej. Od roku 2001 organizacyjną i merytoryczną stronę wydarzeń plenerowych przejął Dział Sztuki Współczesnej Muzeum Chełmskiego, pod kierownictwem Jagody Barczyńskiej. Od tego momentu noszą one nazwę Międzynarodowych Plenerów Artystycznych. Spotkania artystów z Polski i z zagranicy kontynuowane były w Okunince do 2003 roku, by na okres lat 2004-2008 przenieść się w renesansową scenerię Zamku w Janowcu nad Wisłą. Zamek janowiecki nie tylko znakomicie stymulował rytm spotkań, służył dyskusjom, wymianie myśli i zawiązywaniu artystycznych przyjaźni, ale był miejscem corocznych prezentacji wystaw z chełmskiej kolekcji sztuki współczesnej. Na miejsce tegorocznego, Jubileuszowego 25. Międzynarodowego Pleneru Artystycznego, wybrana została kolebka tych spotkań – Muzeum Ziemi Chełmskiej w Chełmie. Ma on charakter szczególny. Jest uwieńczeniem wieloletnich plenerowych kontaktów polsko-niemieckich, które zdominowały narodowościowy melanż tych spotkań. W przygotowaniach 25. jubileuszowego pleneru artystycznego, Muzeum Ziemi Chełmskiej otrzymało znaczące wsparcie ze strony Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie oraz Urzędu Miasta Chełm.  
Podsumowując trwającą blisko ćwierć wieku tradycję międzynarodowych wydarzeń plenerowych pragniemy przedstawić narodowości, których przedstawiciele u nas gościli. Byli to: Niemcy, Grecy, Anglicy, Francuzi, Włosi, Holendrzy, Belgowie, Czesi, Słowacy, Węgrzy, Ukraińcy, Szwedzi, Austriacy, Wenezuelczycy, Chorwaci, Słoweńcy, Amerykanie polskiego pochodzenia. Tą drogą chełmskie zbiory sztuki współczesnej wzbogaciły się o 446 prac artystów polskich oraz 217 przykładów dzieł sztuki obcej.
 

 

Janowiec 2007

 

Janowiec 2008

 

Międzynarodowe Spotkanie Artystów po raz dwudziesty piąty


Muzeum Ziemi Chełmskiej po raz 25-ty było organizatorem Międzynarodowego Pleneru Artystycznego, który po wieloletniej edycji tych spotkań w Okunince nad Jeziorem Białym, a następnie w Zamku w Janowcu nad Wisłą,  po raz pierwszy odbył się w Chełmie. Jubileuszowe spotkanie miało charakter uroczysty i zgromadziło – obok rodzimych artystów – znaczącą grupę twórców z zagranicy. Wśród gości zagranicznych przeważali artyści z Niemiec, których Chełm powitał w liczbie dziesięciu osób. Twórcy zza zachodniej granicy reprezentowali  zróżnicowany melanż  pokoleniowy: od przedstawicieli starszego pokolenia o znaczącej, ugruntowanej latami pozycji w dziejach sztuki najnowszej (Klaus Staudt, Hartmut Böhm), poprzez twórców średniej generacji (Willi Otremba, Karin Radoy, Marcel Hardung, Julia Lohmann, Marek Radke), po artystów  młodych, którzy siłą swego talentu zdążyli już zająć ważne miejsce na mapie kulturalnej swego kraju (Rainer Splitt, Dirk Rathke,  Arne Schreiber). Każdy z wymienionych twórców przemawia w sztuce językiem form wyabstrahowanych, zaczerpniętych z obszaru geometrii, zatem takich, które znakomicie wpisują się  w bogatą, liczącą blisko 2000 obiektów, kolekcję sztuki współczesnej chełmskiego muzeum. Szeroki niemiecki aspekt tego wydarzenia nie kończy się na liście przytoczonych nazwisk. Dołączyła do nich Wiesława Stachel – malarka o chełmskim rodowodzie, od ponad dwudziestu lat zamieszkała w Kolonii. Gościem specjalnym i wyjątkowym, który zaszczycił swą obecnością międzynarodowe spotkanie , był Karl-Heinz Stockheim z Düsseldorfu  - niemiecki businessman i kolekcjoner sztuki. Wiosną tego roku przekazał on  na rzecz Muzeum Ziemi Chełmskiej  zestaw trzech  płócien (190 x 190 cm każde) autorstwa Kajetana Sosnowskiego – pomysłodawcy i założyciela Galerii 72.  K.H. Stockheim  -  właściciel sieci restauracji usytuowanych w głównych portach lotniczych i stacjach kolejowych  -  wspierał w latach 70. i 80. minionego wieku,  przedstawicieli awangardy artystycznej wywodzących się z Europy środkowej. Wśród nich był Kajetan Sosnowski (1913-1987), którego lata szkolne przypadły na pobyt w Chełmie (1920-1934) i naukę w Seminarium Nauczycielskim. Dzisiaj dzieła nieżyjącego artysty zdobią najważniejsze muzealne kolekcje w kraju, a jego nowatorska myśl  artystyczna wciąż  zadziwia odwagą i determinacją. Dar z kolekcji Karla-Heinza Stockheima należy do cyklu obrazów szytych,  zatytułowanych „Katalipomena”, minimalistycznych w charakterze, powstałych na kanwie przemyśleń i obaw Sosnowskiego  o stan środowiska naturalnego, dewastowanego – jak sam to ujął – „technologicznym barbarzyństwem XX wieku”.
Obok dobitnego udziału w plenerze artystów niemieckich, jego szeregi zasilili jeszcze dwaj twórcy z zagranicy: wybitny Włoch z Mediolanu – Getulio Alviani  oraz Janusz Kapusta z Nowego Jorku – artysta o spektakularnych osiągnięciach z pogranicza sztuki, nauki i filozofii. Rodzimy zespół uczestników spotkania – podobnie jak niemiecki – objął różne pokolenia, które znakomicie ze sobą współpracowały, dzieląc się i inspirując myślą i postawą w sztuce.
Każdy z gości pleneru miał możliwość zaprezentowania swego credo artystycznego i przedstawienia – w formie multimedialnej – założeń swych dokonań w obszarze sztuk wizualnych.  Bogaty program autoprezentacji odbywających się w muzeum,  przyciągał tłumnie chełmską – o artystycznych zainteresowaniach – młodzież, która miała sposobność obcowania z pokaźną międzynarodową grupą wybitnych twórców.
Punktem kulminacyjnym  programu  był wernisaż wystawy „Nabytki Galerii 72 z lat 2007-2009”, który nie tylko umożliwił  zaprezentowanie  prac, o jakie chełmska kolekcja sztuki współczesnej wzbogaciła się na przestrzeni  ostatnich dwóch lat, ale dał sposobność  do spotkania gości pleneru z władzami  miasta Chełm i jego mieszkańcami. Nad przygotowaniem i przebiegiem całej imprezy czuwała Jagoda Barczyńska – komisarz artystyczny i organizacyjny tego wydarzenia, wspierana przez zespół pracowników muzeum. O tym, że spotkanie plenerowe przyniosło oczekiwane rezultaty,  świadczą słowa podziękowania nadsyłane  ze wszystkich stron. Każdy z jego uczestników  pozostawił dla chełmskiej kolekcji sztuki najnowszej dzieła sytuujące się w obszarze  malarstwa, grafiki, rysunku, obiektów przestrzennych, instalacji.  Tą drogą chełmskie zbiory wzbogaciły  się o kolejne 35 prac wybitnych autorów.  Pozyskane dzieła zostaną pokazane w ramach kolejnej edycji „Nabytków Galerii 72” oraz udokumentowane katalogiem.
Obok bogatego programu prezentacji, gospodarze spotkania zorganizowali jego uczestnikom zwiedzanie Chełma, jego słynnych podziemi kredowych oraz wizytę w Zamościu połączoną ze zwiedzaniem miasta, muzeum i galerii.
Organizacja 25. Międzynarodowego Pleneru Artystycznego Chełm’2009 stała się możliwa dzięki wydatnemu wsparciu finansowemu, jakiego udzieliła  Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Urząd Miasta Chełm.

Jagoda Barczyńska
 

FOTOALBUM

 

Program prezentacji:


7. 09. 2009
godz. 15.30 – 18.00 – prezentacje multimedialne w muzeum, ul. Lubelska 55

Ewa Zawadzka
Urszula Ślusarczyk
Rainer Splitt
Adam Wsiołkowski
Adam Skóra
Zbyszek Kosowski

8. 09. 2009
godz. 19.30 - 21.00 – prezentacje multimedialne w hotelu Duet w Chełmie,
ul . Hrubieszowska 54A

Marek Sapetto
Iwona Zawadzka
Maria Rostocka
Wojciech Wierzbicki
Wiesława Stachel

9. 09. 2009
godz. 11.00 -13.30 – prezentacje multimedialne w muzeum, ul. Lubelska 55

Janusz Kapusta
Getulio Alviani
Hartmut Böhm
Willi Otremba
Klaus Staudt

10. 09. 2009
godz. 11.30 – 13.30 – prezentacje multimedialne w muzeum, ul. Lubelska 55

Karin Radoy
Julia Lohmann
Marcel Hardung
Piotr Korol
Hanna Zawa-Cywińska

godz. 15.30 – 18.00 – prezentacje multimedialne w muzeum, ul. Lubelska 55
Marek Radke
Dirk Rathke
Ewa Pełka
Tomasz Zawadzki
Arne Schreiber

11. 09. 2009
godz. 15.30 – 17.00 – prezentacje w muzeum, ul. Lubelska 55

Prezentacje filmowe

godz. 19.30 – 21.00 – muzeum, ul. Lubelska 55
Performance Grupy Soundlab z Elbląga
 

Projekt wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej


oraz Urząd Miasta Chełm

Soundlab Group z Elbląga w Galerii 72