Projekty

 » 

Projekty realizowane w 2020

 • CHEŁM JEST JEGO IMIĘ… DZIEJE MIASTA OD X DO XX WIEKU STAŁA WYSTAWA HISTORYCZNA

   

  Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie realizuje zadanie pn. „Chełm jest jego imię…” Dzieje miasta od X do XX wieku. Wystawa stała, które dofinansowane będzie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu złożonego w programie operacyjnym Wspieranie działań muzealnych prowadzonego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

  W ramach zadania przewidziane jest zorganizowanie wystawy stałej „Chełm jest jego imię…” Dzieje miasta od X do XX wieku, prezentującej historię miasta Chełm od czasów przedmiejskich do przełomu ustrojowego roku 1989, która wykorzystując współczesną technikę oraz multimedia, będzie w interesujący dla zwiedzającego sposób pokazywała wielowiekową przeszłość Chełma i ziemi chełmskiej. Wystawa zorganizowana zostanie
  w budynku muzeum przy ul. Lubelskiej 57 w 9 salach wystawienniczych, położonych na dwu kondygnacjach i obejmować będzie powierzchnię 266 m2.

  Projekt realizowany będzie w trybie dwuletnim. W 2020 roku przeprowadzona zostanie konserwacja wybranych na ekspozycję zabytków: dokumentów, starodruków, sztandarów
  i innych, znajdujących się w złym stanie pamiątek. Przygotowane zostaną: scenariusz merytoryczny a także wybrany zostanie autor scenariusza wykonawczego i firma realizująca aranżację plastyczną ekspozycji. W 2021 roku, po powrocie do muzeum eksponatów poddanych konserwacji, w salach muzealnych zostaną przeprowadzone prace montażowe. Opracowane i wydane zostaną druki reklamujące wystawę: folder, plakaty i zaproszenia. Uroczyste otwarcie nowej ekspozycji zaplanowano na grudzień 2021 roku.

   

  Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

   

  Opublikowano 2020-03-18 godz. 12:33