Projekty

 » 

Projekty realizowane w 2019

  • Chełm, kamienice mieszczańskie, ul. Lubelska 57/ Podwalna, połowa XIX w. Zakup i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zaleceniami WKZ i okresowej kontroli stanu technicznego budynku.

    Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie realizuje zadanie pn. „Chełm, kamienice mieszczańskie, ul. Lubelska 57/ Podwalna, połowa XIX w. Zakup i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zaleceniami WKZ i okresowej kontroli stanu technicznego budynku.”

    Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wyposażonej w szyby antywłamaniowe. Prace będą polegały na jej odtworzeniu zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie, Delegatura w Chełmie. Dzięki wsparciu finansowemu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego możliwe będzie przeprowadzenie niektórych prac wymienionych w protokole z okresowej kontroli i oceny stanu technicznego elementów budowlanych obiektu budowlanego, niezbędnych do podwyższenia bezpieczeństwa zabytków ruchomych przechowywanych w muzeum, ludzi pracujących wewnątrz budynku jak i przechodzących w pobliżu obiektu osób. Wymiana okien stworzy optymalne warunki do prowadzenia działalności kulturalnej, poprawi bezpieczeństwo uczestników wydarzeń kulturalnych.
    Trwałym efektem będzie poprawa stanu technicznego siedziby instytucji kultury, której środki finansowe nie pozwalają na samodzielne wykonanie zadania. Celem nadrzędnym jest przeprowadzenie prac, które zatrzymają degradację obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków województwa lubelskiego na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 29.09.1977 roku pod numerem A/1122.
    Budowla wymagająca wieloetapowego remontu to kamienica mieszczańska powstała przed 1875 r. Budynek murowany jest częścią obiektu w kształcie litery C z dziedzińcem wewnątrz. Nieremontowany popadał w ruinę. Pierwotnie znajdowały się w nim mieszkania, zakłady usługowe, sklepy. Przeznaczony do rozbiórki, decyzją Konserwatora Zabytków został wpisany do rejestru zabytków. W latach 1978–84 przeprowadzono remont kapitalny z adaptacją pomieszczeń na cele działalności kulturalnej. W budynku funkcjonuje Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie samorządowa instytucja kultury. W obiekcie znajdują się: pracownie działu historii, przyrody, sale wystaw stałych i czasowych oraz magazyny zbiorów.